Energimærke

Krav til energimærke

En energimærkning er en vurdering af boligens energimæssige tilstand. Hvis en bolig skal udlejes eller sælges, skal den have en gældende energimærkning. Det samme gælder for alle nye bygninger, som er over 60 m2. Hvis en ejendom er større end 1.000 m2 skal den hvert femte år have en ny energimærkning.

Hvad indeholder energimærkningen

  • Et energimærke giver køberen et overblik over husets omkostninger til el og varme. Der laves en vurdering af udgifterne til f.eks. olie, gas, fjernvarme, el og vand. Boligens energimæssige tilstand gives på en skalaværdi fra A-G, som vi kender det fra hårde hvidevarer. A betyder at bygningens energiforbrug er lavt, mens G betyder at bygningen har et stort energiforbrug.
  • Der laves et forslag til besparelse, som viser hvilke forbedringer, der kan svare sig at lave på boligen. Desuden hvor meget energiudgifterne minimeres, hvis der laves forbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut mener, at man i gennemsnit kan spare 25-30 % på el- og varmeregningen i danske ejendomme. Mest sparer man ved at udskifte vinduer eller efterisolere huset.

Energi maerke

Automatmærke

Hvis man kan svare ja til følgende kriterier, er det muligt at få et automatmærke, som er en mere simpel energimærkning til en lavere pris.

  • Er huset et familiehus
  • Er bygningen maksimum 25 år gammel
  • Er huset lige så energirigtigt, som da det var nyt
  • For huse opført i 2006 eller senere, og hvor ansøgningen om byggetilladelse er indsendt til kommunen den 1. april 2006 eller senere, skal du endvidere kunne svare ja til, at huset blev energimærket inden færdig­meldingen til kommunen.

Prisen er væsentlig lavere, da der ikke laves en bygningsgennemgang. Energikonsulenten kommer derfor ikke ud og tjekker energiforholdene i huset, men energimærkningen baseres i stedet på informationer fra BBR og en erklæring, som man selv skal afgive.

Hvis huset har særlige energimæssige forbedringer såsom et solcelleanlæg, vil dette ikke kunne ses i et automatmærke, da huset sammenlignes med andre huse fra samme tid. Faktisk kan du risikere, at energimærket er dårligere, end hvad huset er værd. Derfor kan det være bedre at få lavet et energimærke med bygningsgennemgang, hvis dit hus fremstår mere energivenligt end et almindeligt hus.

Hvilke bygninger kræver ikke energimærke

Nogle bygninger er fritaget for energimærkning. Dette er bl.a. sommerhuse, som ikke er nybygget, tilbygninger, garager, udhuse, kolonihavehuse, bygninger under 60 m2 og fredede bygninger.

Energimærkning af ejerlejlighed

Det er lovpligtigt at energimærke en ejerlejlighed, når den skal sælges. Der udarbejdes energimærkning for hele ejendommen, hvis byggeriet består af flere etager. Det er ejerforeningens ansvar at udarbejde energimærkningen, og som ejer af en lejlighed, kan du uden beregning kræve at få det lavet. Energimærket er gyldigt i fem år og kan også benyttes, hvis andre ejerlejligheder i bygningen sælges i perioden.

Læs mere om energimærkning her: http://www.husenergi.dk/energimaerke/

Energimærkning af sommerhuse

Også ved sommerhuse, er det lovpligtigt at foretage en energimærkning, når det skal sælges. Det udføres dog mere simpelt, hvor der ikke udregnes energibesparende løsninger, da det afhænger af hvilke perioder sommerhuset bruges. Energimærkningen er gyldig i ti år ved et sommerhus på under 120m2 og fem år ved sommerhuse over 120 m2.

Vi hjælper dig gerne

Hos Hus & Energi Gruppen står vi altid klar til at hjælpe dig. Så hvis du har brug for hjælp til energimærkning af dit hus, kan vi med garanti klare dette for dig. Hvis du udfylder kontaktformularen på vores hjemmeside, vil vi kontakte dig inden for de næste 24 timer. Vi ser frem til at høre fra dig.